به ما بپیوندید :

اکران ها و پشت صحنه ها ...

پشت میکروفون دوبلاژ سرمای خفته Frozen - گلوری