به ما بپیوندید :

اکران ها و پشت صحنه ها ...

پشت میکروفون دوبلاژ نخودی و شرمن - گلوری