به ما بپیوندید :

اکران ها و پشت صحنه ها ...

پشت میکروفون دوبلاژرام کردن اژدهای سرکش 2 گلوری