به ما بپیوندید :

آنونس و کلیپ ها...

کلیپ دوبلاژ زنده "آقای نخودی و شرمن " گلوری