به ما بپیوندید :

آنونس و کلیپ ها...

ویدیو کلیپ ترانه گوزن ها - سرمای خفته - دوبله گلوری