به ما بپیوندید :

آنونس و کلیپ ها...

آنونس رالف خرابکار

 

سرپرست گویندگان : مهرداد رئیسی

دستیار : هومن خیاط

مترجم : علی کاس زاده