به ما بپیوندید :

آنونس و کلیپ ها...

کلیپ تیتراژ سریال مسافری از دوردورا - مهرداد رئیسی

سریال مسافری از دوردورا

مدیر دوبلاژ: مهرداد رئیسی

به سفارش مرکز صبا

تهیه کننده : مریم گودرزی