به ما بپیوندید :

آنونس و کلیپ ها...

کلیپ مشکل دیه گو - بخشی از دوبله عصریخبندان ۴ گلوری

مشکل دیه گو

عصریخبندان ۴ - مدیر دوبلاژ: مهرداد رئیسی