به ما بپیوندید :

آنونس و کلیپ ها...

کلیپ خر شرک با صدای مهرداد رئیسی