به ما بپیوندید :

آنونس و کلیپ ها...

آنونس رام کردن اژدهای سرکش 2 گلوری