به ما بپیوندید :

قبول سفارش ها به صورت آنلاین یا غیرحضوری

صاحبان و سازندگان آثار می‌توانند به‌صورت آنلاین از بخش ارسال نظرات و درخواست‌ها، با درج ایمیل یا شماره تماس، سفارش خود را اعلام نموده تا هماهنگی‌های لازم به‌منظور ضبط و ارسال آنلاین و یا تحویل حضوری صداهای خواسته‌شده به‌عمل آید...