به ما بپیوندید :

پروژه فیلم صنعتی فراب، با حضور ابوالحسن تهامی در انجمن صنفی گویندگان جوان صداگذاری شد

tahami pic

 پروژه فیلم صنعتی شرکت فراب، شرکت مهندسی و مدیریت ساخت توربین های برقی آبی توبا، مربوط به پروژه احداث نیروگاه گتوند اولیا که توسط رئیس جمهور پرده برداری و درحال احداث می باشد، تکنولوژی ساخت توربین این نیروگاه توسط شرکت توبا بومی سازی شده است.

 

raissi_tahami

tahami_glory