به ما بپیوندید :

سایت انجمن گویندگان جوان به عنوان بهترین پایگاه اینترنتی با مخاطب جوان شناخته شد

loh_digital_5در جلسه اختتامیه روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۱در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال، مهرداد رئیسی، رئیس انجمن گویندگان جوان، به نمایندگی از انجمن، لوح تقدیر بهترین پایگاه اینترنتی با مخاطب جوان را از پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال دریافت کرد.