به ما بپیوندید :

اکران و اجراهای هفته آخر فروردین در سینما کورش

اجراهای زنده دوبلاژ گلوری این هفته در سینما کورش:

پنج شنبه  26 فروردین 95 - ساعت 13- عصر یخبندان: در جستجوی تخم ها

پنج شنبه  26 فروردین 95 - ساعت 15- عصر یخبندان: در جستجوی تخم ها

پنج شنبه  26 فروردین 95 - ساعت 17- سرمای خفته

 


-----------------------------------------

جهت تهیه آنلاین بلیط به سایت گلوری تون مراجعه نمایید:

www.glorytoon.com